[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวเป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในตระกูลปาล์ม มะพร้าวในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด มะพร้าวแกง มะพร้าวกะทิ มะพร้าวตาล มะพร้าวเบา และมะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าเบาและมะพร้าวน้ำหอมมี่ลักษณะคล้ายกันคือ ลำต้นเล็กและขนาดผลเล็กใกล้เคียงกัน แต่มะพร้าวเบาหอมลักษณะของผลจะเป็นก้นจีบ มะพร้าวน้ำหอมลักษณะก้นผลจะกลมมน มะพร้าวน้ำหอมเพิ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเมื่อ 20 กว่าปีมานี้เอง การปลูกมะพร้าวน้ำหอมของไทย เริ่มต้นที่จังหวัดชายทะเลแถงภาคกลาง คือ จังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นดินเหนียว คุณภาพของน้ำมะพร้าวจึงหอมกว่ามะพร้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย หรือดินลูกรัง แม้พื้นที่ที่ไม่ใช่ดินเหนียวชายทะเลก็สามารถปรับปรุงดินให้ผลผลิตของมะพร้าวน้ำหอมมีคุณภาพดีได้ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ จะเป็นปุ๋ยน้ำจากปลา จากพืชสด หรือผลไม้
การปลูกผลไม้ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝนควรยกร่องให้สูงประมาณไม่เกิน 1เมตร ในคูมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี สภาพร่องไม่ควรกว้างเกิน 6เมตร ควรอยู่ระหว่าง 4-6 เมตร ปลูกริมด้านนอกทั้ง 2 ด้าน อาจจะสลับเป็นฟันปลาก็ได้ โดยมีระยะห่างเป็น 5-6 เมตรพื้นที่ 1ไร่ปลูกได้ 53 ต้น การให้ปุ๋ยควรเน้นปุ๋ยชีวภาพเป็นหลัก เป็นปุ๋ยหมักแห้งและเสริมด้วยปุ๋ยหมักน้ำ เกษตรกรโดยทั่วไปจะปลูกมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ไม่ปลูกพืชอื่นๆแซม น่าเสียดายพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม ระหว่างต้นเราสามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมได้โดยที่ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว เช่น ผักหวานบ้าน
มะขามเปรี้ยวตัดยอดมะม่วงหิมะพานต์ตัดยอด ต้นมันปู พืชเหล่านี้สร้างรายได้รายวันได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นพวกตะไคร้ ชะอม ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ๆเป็นอย่างดี
มะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตเมื่อย่างเข้าปีที่ 4 แต่จะให้ผลผลิตเต็มที่ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มะพร้าวน้ำหอมไม่มีศัตรูรบกวน อาจมีก็ด้วงดิน อาการของต้นคือใบจะออกมีจุดแดงๆจนอมส้ม นานๆ ไปใบจะเปื่อย และหยวกของต้นมะพร้าวก็จะถูกด้วยชนิดนี้กัดกิน ส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่ต้นมะพร้าวอายุได้ประมาณ 2-4ปี ไม่มากไปกว่านั้นเพราะต้นมะพร้าวแก่แล้ว ด้วงดินไม่สามารถกัดกินไปถึงหยวกได้ การรักษาไม่สามารกกำจัดได้ด้วยยา แต่เราต้องทำลายต้นมะพร้าวต้นนั้นเสีย แล้วขุดเอาตอมะพร้าวออกเอายาฆ่าปลวกผสมน้ำราดลงไป หรือ เอายาฆ่าปลวกผสมกับน้ำปูนเสือพอเจือจาง แล้วเทราดลงไปในหลุมที่ หรือถ้ามี น้ำส้มควันไม้ ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ไปด้วย ในอัตราน้ำ 30 ลิตร ปูนเสือ 1 กิโลกรัม น้ำส้มควันไม้ 1.5ลิตร
การดูแลเราเพียงดูแลด้วยปุ๋ยเป็นระยะๆ เท่านั้น ปุ๋ยหมักน้ำควรรดทางดินทุกๆ 15วัน ส่วนปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักแห้งควรให้อย่างน้อย 3เดือนต่อ 1ครั้ง มะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตต่อปี 15-18 ทะลายต่อต้น หากมีการบำรุงดีๆอาจจะมากกว่านั้น และแต่ละทะลายให้ผลประมาณ 10 ผล ปีหนึ่งให้ผลระหว่าง 150-180 ผลต่อต้นต่อปี หากราคาขายอยู่ที่ผลละ 4บาท จะมีรายได้ต่อต้นต่อปีอยู่ที่ระหว่าง 600- 700บาท 1 ไร่ปลูกได้ 53 ต้น ก็จะมีรายได้ ปีละ 31,800-38,160 บาท คิดจาก เอาจำนวนต้น×จำนวนไร่×จำนวนผลต่อต้นต่อปี×ราคาต่อผล=รายได้ต่อปี ส่วนในคูปล่อยปลากินพืช เช่น หอยขม กุ้งฝอย ปลาสลิด ปลาสวาย ปลานิล ปลากระดี่ ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคก็ขาย จะมีรายได้ไม้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อ ปี ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ระหว่างต้นมะพร้าวปลูกพืชเก็บก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อปีต่อพื้นที่ 1ไร่ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ปลูกพืชตัดยอดแซม เลี้ยงปลาในคูก็จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อไร่ต่อปี
มะพร้าวน้ำหอมเกษตรกรสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้โดยทำตาลมะพร้าว มะพร้าวน้ำหอม1ต้น สามารถให้น้ำหวานได้ประมาณ 0.60 ลิตร พื้นที่ 1ไร่ 53 ต้น จะได้น้ำหวาน 0.60 ลิตร ×จำนวนต้นมะพร้าว 1ไร่ 53ต้น 31 ลิตร นำไปจำหน่ายเป็นน้ำตาลสดลิตรละ 10 บาท จะได้เป็นเงินวันละ 300 บาท ทุกวัน เดือนหนึ่ง 9,000 บาท ทุกเดือน ปีหนึ่งก็ 108,000 บาท และการทำตาลมะพร้าวก็ไม่กระทบต่อการตัดผลแต่ประการใด เมื่อปาดน้ำหวานเกือบจะถึงลูกก็ยกเลิก ทะลายหนึ่งก็ยังมีครบ 10 ผลเหมือนเดิม งวดนี้ยกเลิกก็ทำงวดใหม่อีก มีรายได้ทุกวันตลอดทั้งปี เดือนละ 9,000 บาท และในหนึ่งปีเราอาจจะพักสัก 2เดือน คิดแค่ 10 เดือน ก็จะมีรายได้แล้ว 90,000 บาทต่อปีรวมตลอดทั้งปี เราก็จะมีรายได้จากการปลูกมะพร้าว เก็บมะพร้าวได้ 31,800บาท + ขายน้ำตาลมะพร้าวได้ 90,000บาท + รายได้จากการขายปลาที่ปล่อยในคู 10,000 บาท จะมีรายได้ในปีนั้น 131,800 บาท ต่อไร่ ต่อปี และถ้าเรานำลูกมะพร้าวมาทำเป็นวุ้นมะพร้าวขายอีก โดยขายราคาอยู่ที่ลูกละ 25 บาท ก็จะมีรายได้เพิ่มอีกเป็น 200,000 บาทต่อไร่ต่อปี คิดจาก ผลมะพร้าวต่อต้นต่อปี×จำนวนต้น×จำนวนไร่×ราคาวุ้นมะพร้าวต่อผล –ราคาขายผลมะพร้าวสดในปีที่ทำวุ้นมะพร้าสด=รายได้ในปีนั้น เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ สมมุติว่าปลูกมะพร้าว 1ไร่ 180×53×1×25 - 31,800= 207,600฿ ต่อปี ไม่รวยก็ให้มันรู้กันไปล่ะครับ 

อ้างอิงที่มาจาก หนังสือ ชี้ช่องทางการทำกินโดยอาจารย์สมพลรักหวาน
ผู้พิมพ์นาย อนุสรณ์ชลเกษม

http://anusorn911.blogspot.com/2010/11/blog-post_9086.html


โดย: มิส  อิศญาณ์    แดงสมุทร
งาน: งานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: อ้างอิงที่มาจาก หนังสือ ชี้ช่องทางการทำกินโดยอาจารย์สมพลรักหวาน

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 15

อ่าน 11085 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้