Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการตักสิลาเกมส์  ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ จังหวัดมหาสารคาม
 
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2549 ณ  จังหวัดมหาสารคาม (ตักสิลาเกมส์)
ระหว่างวันที่ 7-14  กุมภาพันธ์ 2550 
ผลปรากฎว่า  นายนนทพัทธ์  เผือกผ่อง  นักเรียนระดับชั้น ม.2/7
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขัน
และได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2  ประเภท  ผลัดฟรีสไตล์  4X100 เมตรชาย
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
     
มาสเตอร์  มงคล    ศรีคง (ออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง จาก งานกีฬา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน