Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการงานศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ
 

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสสุริยา  หัตถกิจ  ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

รดน้ำศพ                 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561       เวลา 16.00 น.

พิธีสวดอภิธรรมศพ   วันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา  19.00 น.

พิธีฌาปนกิจ            วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561    เวลา  16.00 น.

ณ วัดรังสีสุทธาวาส (ไร่กล้วย)  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพ  วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0025 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  สุริยา    หัตถกิจ
มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน