Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสพรยมล จันทรานนท์
 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสพรยมล  จันทรานนท์ ซึ่งมีกำหนดการศพ ดังนี้

พิธีสวดอภิธรรมศพ     วันที่ 11 - 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2561           เวลา  20.00 น.

                                ณ บ้านเลขที่ 134/5 หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี

พิธีฌาปนกิจ              วันพฤหัสบดีที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2561      เวลา  15.00 น.

                                ณ วัดสามัคคีรังสรรค์ (วันทุ่งนาใหม่)  ต.เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานีไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0534 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรยมล    จันทรานนท์
มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน