Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA GOLF CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 6 2019
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACS-PTA GOLF CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 6 2019 " ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อจัดหารายได้มอบให้กองทุนสวัสดิการครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา การแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมได้ โดยมีค่าสมัครทีมละ 25,000 บาท แต่ละทีม จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน ส่งใบสมัครมาที่ Fax : 038-323805 ค่ะ


มิส  สริญญา    สุกปลั่ง (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง จาก งานประสานสมาคมฯ/งานสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน