Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562  

                 ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความปประสงค์ จัดให้มีการประมูลร้านค้าภายในโรงเรียน เพื่อจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มบริการแก่ครู และนักเรียนภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ร้านค้า ประเภทอาหารหนัก

2. ร้านค้า ประเภทอาหารว่าง

3. ซุ้มร้านค้า ประเภทอาหารว่าง

 **เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป  หรือโทรศัพท์ 064-9696639

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  กุลชาติ    จันทะโชโต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ดร.ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี
มิส  ชนันท์ญาณ์    ศรัณยบูรณ์
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
มิส  ฤชวี    พัคค์สุนทร
มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ
มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 695 ครั้ง จาก งานร้านค้า

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน