Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์
 

ผู้อำนวยการ คณะภราดา  คณะครู  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์

โทมัส ชาญยุทธ นิกรปกรณ์

โดยมีกำหนดการ ดังนี้  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นเจ้าภาพ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562  ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562  สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ     เวลา 19.00 น.

                                     พิธีมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ  เวลา 19.30 น.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562     วจนพิธีกรรม                           เวลา 19.00 น.

วันที่ 10 มิถุนายน 2562   พิธีมิสซาปลงศพ                     เวลา 15.00 น.ไฟล์แนบ 1มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อมรรัตน์    ศรีส่ง ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน