Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 

แผนกการเงินประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ทุนเทโอฟาน จำนวน 25 ทุน

2. ทุนนักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 107 ทุน

3. ทุนโฮโนร่า จำนวน 9 ทุน

4. ทุนโดนาเซียง จำนวน 33 ทุน

คลิกดูรายละเอียดรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายนี้ไฟล์แนบ 1มิส  แสงเดือน    กิจบำรุง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 843 ครั้ง จาก บริหารแผนกการเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน