Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
 

โอกาสฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา ทางโรงเรียนได้ช่วยอาหารให้กับทางวัด 4 หม้อใหญ่ เป็นน้ำยา และขนมจีน โดยมีศิษย์เก่า 3 คนช่วยแจกอาหาร ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.ณรงค์ฤทธิ์  ไชยดวงเป็นตัวแทนเข้าร่วม


มาสเตอร์  ณรงค์ฤทธิ์    ไชยดวง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน