Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 

งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมกับร.พ.พญาไท  ศรีราชา  จะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  1 - 8  และ 23(รอบเก็บตก)  สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   จึงขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 

 


ไฟล์แนบ 1มิส  จันทร์เพ็ญ    ธรรมเจริญ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง จาก งานอนามัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน