ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561
(14/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานกีฬา)      
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
(13/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
(13/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(30/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)      
ประชุมคณะกรรมการจัดซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(16/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก)      
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
(01/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)