ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ ครั้งที่ 1/2561
(22/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานนักเรียนประจำ)      
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
(19/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานร้านค้า)      
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(18/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
กิจกรรมอบรมกองร้อยพิเศษ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2561
(12/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสพรยมล จันทรานนท์
(11/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
กำหนดการงานศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ
(07/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ wifi อาคารเรยีนา
(05/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)