กำหนดวันเวลา ในการประชุมสี เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
(19/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานกีฬา)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์
(09/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์
(06/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบุคลากร)      
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
(29/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานร้านค้า)      
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562
(17/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายและเลขานุการผู้อำนวยการ)      
เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์
(18/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(27/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก)