ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนเก่งของเรา ปี 2561
(21/กันยายน/2561 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
(19/กันยายน/2561 ::
จาก งานกีฬาและนันทนาการ)      
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้โอวาทและอวยพร คุณครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
(18/กันยายน/2561 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
ประชุมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 16 ปี 2561
(18/กันยายน/2561 ::
จาก งานกีฬา)      
เข้าร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
(14/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561
(12/กันยายน/2561 ::
จาก งานลูกเสือ)      
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดาของ มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)