เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์
(18/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(27/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(27/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก)      
คำนับพระคุณเจ้าโอกาสเทศกาลตรุษจีน
(04/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561
(14/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานกีฬา)      
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
(13/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
(13/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)