กำหนดการงานศพ บิดา ของ มิสนัยนา ไพจิตต์
(26/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
(24/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.สิทธิชัย สุทธิผล
(24/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
กำหนดการงานศพมารดา มิสสลินดา ทองคำ
(13/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)      
ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนเก่งของเรา ปี 2561
(21/กันยายน/2561 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
(19/กันยายน/2561 ::
จาก งานกีฬาและนันทนาการ)      
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้โอวาทและอวยพร คุณครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
(18/กันยายน/2561 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)