แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
(12/กันยายน/2562 ::
จาก แผนกปฐมวัย)      
กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
(12/กันยายน/2562 ::
จาก แผนกปฐมวัย)      
งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​
(31/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานห้องสมุด)      
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(26/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานอนามัย)      
โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562
(24/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานร้านค้า)      
ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
(08/กรกฎาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)      
นักเรียนเข้าค่ายแสวงหาครั้งที่ 23 วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
(08/กรกฎาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)