ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(03/กรกฎาคม/2562 ::
จาก บริหารแผนกการเงิน)      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
(30/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานอนามัย)      
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2562
(30/พฤษภาคม/2562 ::
จาก บริหารแผนกการเงิน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นป.1- ม.4 MLP
(10/พฤษภาคม/2562 ::
จาก แผนก MLP)      
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562
(21/มีนาคม/2562 ::
จาก งานร้านค้า)      
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
(07/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)      
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
(04/มีนาคม/2562 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)