ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
(10/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานอนามัย)      
สอบราคาจ้างทำชุดพละของโรงเรียน
(28/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานจัดซื้อ)      
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ประจำปีการศึกษา 2561
(11/พฤษภาคม/2561 ::
จาก แผนก MLP)      
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561
(11/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
(18/เมษายน/2561 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561
(05/เมษายน/2561 ::
จาก งานข้อมูลนักเรียนและสถิติ/ระบบMAS SCHOOL)      
ประชาสัมพันธ์ เปิดจำหน่ายซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561
(31/มีนาคม/2561 ::
จาก งานร้านค้า)