ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562
(21/มีนาคม/2562 ::
จาก งานร้านค้า)      
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
(07/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)      
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
(04/มีนาคม/2562 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561​ ระดับชั้น​ มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1- 4
(19/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)      
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
(18/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก แผนก MLP)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(14/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก MLP
(13/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก แผนก MLP)