เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(14/กันยายน/2561 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(07/กันยายน/2561 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
(06/กันยายน/2561 ::
จาก แผนก MLP)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(17/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(17/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
(16/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอนามัย)