สอนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ร่วมกับคณะครู 3 โรงเรียน คือ ดาราสมุทร เซนต์ปอลคอนแวนต์ และ อัสสัมชัญศรีราชา
(10/เมษายน/2558 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูอภิบาลและครูคำสอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2557
(10/เมษายน/2558 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
กิจกรรมอัสสัมชัญศรีราชาปันน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11
(07/มีนาคม/2558 ::
จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
ขุนพลหนุ่มชลบุรี
(15/มกราคม/2558 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
แผนกปกครองมอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12
(12/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
อัสสัมชัญศรีราชา เปิดคัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ (นักฟุตบอลช้างเผือก)
(08/มกราคม/2558 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2557
(25/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)