มอบรางวัลในสัปดาห์ต้านยาเสพติดและวันรำลึกถึงสุนทรภู่
(04/กรกฎาคม/2551 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
การแสดงความสามารถหุ่นยนต์
(04/กรกฎาคม/2551 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
สรุปจำนวนครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(24/เมษายน/2550 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
สรุปจำนวนครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(29/มีนาคม/2550 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการเรียน(ปพ.1) มัธยมศึกษาปีที่  6
(21/กุมภาพันธ์/2550 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
สรุปจำนวนครู เดือน กุมภาพันธ์
(08/กุมภาพันธ์/2550 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)      
สรุปจำนวนครู  เดือน  มกราคม
(03/มกราคม/2550 ::
จาก งานทะเบียนและสถิติบุคลากร)