กำหนดการงานศพ บิดา ของ มิสนัยนา ไพจิตต์
(26/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.สิทธิชัย สุทธิผล
(24/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดาของ มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุพจน์ โหลแก้ว บิดาของน.ส.สุปราณี โหลแก้ว เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
(06/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม
(26/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสพรยมล จันทรานนท์
(11/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)      
กำหนดการงานศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ
(07/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบุคลากร)