9 โบสถ์คริสต์สุดงาม ในเมืองไทย (28/มีนาคม/2560 :: จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
28 มีนาคม ฉลองนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุส ที่ 3 (28/มีนาคม/2560 :: จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด (27/มีนาคม/2560 :: จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
สาระน่ารู้ฝ่ายนักเรียนประจำ 4 เหตุผลที่บุตรหลานของคุณต้องการครูรับสอนพิเศษ (09/มีนาคม/2560 :: จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)      
1 มีนาคม วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต (01/มีนาคม/2560 :: จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
23 กุมภาพันธ์ นักบุญโพลี่คาร์ฟ แห่งสมิม่า (23/กุมภาพันธ์/2560 :: จาก งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)      
สาระน่ารู้ฝ่ายนักเรียนประจำ ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถประเทศ ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 15 ปี-เงินสนับสนุนทำวิจัยพัฒนา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ (15/กุมภาพันธ์/2560 :: จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)