อัลบัมภาพที่ 4287    บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
อัลบัมภาพที่ 4170    นักเรียนปฐมวัยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์ โดยฝ่ายทันตกรรม รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
<< Back Next >>