อัลบัมภาพที่ 3830    กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
อัลบัมภาพที่ 3746    พิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2557
<< Back Next >>