อัลบัมภาพที่ 3556    กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
อัลบัมภาพที่ 3544    พิธีแห่เทียนพรรษานำถวาย ที่วัดราษฏร์นิยมธรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
<< Back Next >>