อัลบัมภาพที่ 4310    สามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมธุดงค์จากวัดญาณสังวรารามฯ ไปเขาชีจรรย์ (งานกิจกรรมภายในและภายนอก)
อัลบัมภาพที่ 4309    โครงการฝึกสมรรถภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
<< Back Next >>