อัลบัมภาพที่ 4301    นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ (งานกิจกรรมภายในและภายนอก)
อัลบัมภาพที่ 4300    กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (งานบริหารแผนกปกครอง)
<< Back Next >>