อัลบัมภาพที่ 7996    MLP Grade 4 Science Class Field Trip. (แผนก MLP)
อัลบัมภาพที่ 7984    การฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เรื่อง "จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ สู่ภาคปฏิบัติ" วันที่ 19 และ 26 มกราคม 2562 (งานบุคลากร)
<< Back Next >>