อัลบัมภาพที่ 7906    ประชุมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (บริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>