อัลบัมภาพที่ 8140    กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4) (มัธยมศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 8139    กิจกรรมแนะแนว Summer Course E1 Course “Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์” เชิญศิษย์เก่า ACS6952 แนะแนวทางการศึกษา (มัธยมศึกษา)
<< Back Next >>