อัลบัมภาพที่ 8107    ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนมีนาคม 2562 (งานประสานสมาคมฯ/งานสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 8097    คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิปิภพพิทยา ศึกษาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>