อัลบัมภาพที่ 8645    คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จ พระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (งานกิจกรรมภายในและภายนอก)
อัลบัมภาพที่ 8641    การแข่งขันกีฬาครูนัดอุ่นเครื่อง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (งานกีฬา)
<< Back Next >>