Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ 
•วิสัยทัศน์ นโยบาย 
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย 
•แผนก 
•หน่วยงาน 
•โครงการ 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. 
•รูปภาพกิจกรรม 
•ผลงานบุคลากร 
•ผลงานนักเรียน 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ 
•ข่าวดำเนินการ 
•FAQ 
•กฤตภาค 

  

ผลการค้นหาสำหรับคำว่า จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน พบ 1781 หัวข้อ

จดหมายขอบคุณและชื่นชมครูและโรงเรียน
นายธนกร  ทิพย์ภาวัต  ผู้ปกค ...

 
สัมนนาเบเกอรี่
  งานเบเกอรี่  ฝ่ายบริการ  จะไ ...

 
ร่วมงานสัมมนาเบเกอรี่
งานเบเกอรี่  ฝ่ายบริการ   จะเ ...

 
งานบุคลากรและฝ่ายบริการเดินทางไปเยี่ยมพนักงานประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่  15  กันยายน  2557   ง ...

 
มอบค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล ให้กับนักเรียน
มิสอิศญาณ์  แดงสมุทร  หัวหน้าฝ ...

 
กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือนกันยายน 2557
...

 
ผลการประกวดร้อยแก้วของนักเรียน MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์
...

 
มาตรการประหยัดพลังงาน
 เพื่อให้สอดคล้องกับ ...

 
ผลการประกวดคำขวัญของนักเรียนแผนก MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์
...

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
งานวัดและประเมิน ฝ่ายวิชาการ ได้ ...

 
ตัวแทนฝ่ายธุรการ-การเงิน ดูสถานที่เตรียมจัดสัมมนา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2557 ตัวแทนฝ ...

 
ผลการประกวดวาดภาพของนักเรียน MLP เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์
...

 
ผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯของนักเรียนแผนก MLP
...

 
โครงการ ACS Science on Tour 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอั ...

 
ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริงอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2557
งานอภิบาลแล ...

 
งานโสตทัศนูปกรณ์ ทดลองติดตั้งระบบอินเตอร์คอมในห้องธุรการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 งานโสตทัศน ...

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา
งานวัดและประเมินผล  ขอแจ้งกำหนด ...

 
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ
มิสอิศญาณ์ แดงสมุทร  มิสจินตนา ส ...

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นป.1-ม.3 (ปกติ) พร้อมเนื้อหาการสอบระดับประถมศึกษา
งานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ ...

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557
 ผู้อำนวยการได้เชิญคณะกรรมการท ...

 
งานอาคารสถานที่ปรับปรุงสนามเทนนิส
งานอาคารสถานที่ปรับปรุงสนามเทนน ...

 
ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 7/2557
ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและ ...

 
แผนกปกครองร่วมงานสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายกิจ ...

 
จ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
มิสอิศญาณ์  แดงสมุทร  หัวหน้าฝ ...

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557
...

 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
ขอเ ...

 
บริษัทSPVi นำเสนอ iTunes U
คุณเพชรศิริ  เหลืองไพโรจน์ ผู้แ ...

 
บริษัท ออร์แกนิค ทูเดย์ จำกัด จะมานำเสนอโครงการ "ขบวนการผัก พิทักษ์สุข"
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. &nbs ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ม. อนุชา  มงคลสิทธิ์  หัวหน้าฝ่า ...

 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา
มิสสุดา  มงคลสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 6/2557
ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน ...

 
งานอาคารสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา
งานอาคารสถานที่ติดตั้งป้าย ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่5/2557
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริการประชุ ...

 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2557
งานห้องส ...

 
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร ...

 
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
งานโสตทัศนูปกรณ์ทำการติดตั้งอุป ...

 
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557
โรงเรียนอัส ...

 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ ๒
กรมพัฒนาสังค ...

 
ติดตั้ง LCD TV ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องธุรการ
งานโสตทัศนูปกรณ์ ทำการติดตั้ง LCD TV ...

 
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอนห้องเรียน MLP อนุบาล
งานโสตทัศนูปกรณ์  ทำการติดตั้งอ ...

 
ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 4/2557
...

 
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประ ...

 
งานบุคลากรเดินทางไปเยี่ยมพนักงานป่วย
งานบุคลากรได้เดินทางไ ...

 
กำหนดการงานศพ คุณกนก วูติวัตต์
...

 
ศิษย์เก่ารุ่น 4730 มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามเทนนิส
นายเฉลิมพล  โขนแจ่ม และนายศธนัธ ...

 
ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 6
มิสรัชนีกูล & ...

 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การพิจารณานักเรียนปัจจุบันเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (รอบโควตา)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การพิจารณานัก ...

 
ขอเชิญประชุมคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญคณะครูกลุ่มสาร ...

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
...

 
การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
ขอเชิญคณะครูผู้สอน ครูสนับสนุน แ ...

 
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติเฉลิมชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เด็กชายกล้า ...

 
ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2557
ขอเชิญคณะกรรมการงานวิชาการทุกท่ ...

 
ตัวแทนคุณครูสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
ตัวแทนคุณครูที่สอนกลุ่มย่อยรับเ ...

 
ค่ายกระแสเรียก "หลุยส์ มารี" ครั้งที่ 38
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงป ...

 
ผลการเเข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)
ผลก ...

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา พนักงาน น.ส.อำนวยพร ส่อนชัย
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงค ...

 
..ปฏิทินรับตรง แพทย์ มหาลัยขอนแก่น 2558^^
...

 
กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือนสิงหาคม
คลิกอ่านราย ...

 
การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอน ครูสนับสนุน และเจ้าหน้าที่
...

 
ขอเชิญครูม.ปลายศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร
ขอเชิญ คณะครูผู้สอนระด ...

 
แจ้งกำหนดการสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณมารดาของมาสเตอร์ปรีชา วรศิลป์
        งานพ ...

 
ระดับปฐมวัยส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 14
มาสเตอร์เอกชัย อุดมเกตุ และ มิสรุ ...

 
ค่ายผู้นำกองหน้าระดับสังฆมณฑลจันทบุรี
งานอภิบาลแล ...

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
งานอภิบาล มู ...

 
ประชุมคณะอนุกรรมการงานอภิบาลและอาสาพัฒนา ครั้งที่ 5
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ...

 
การประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
...

 
งานสาธารณูปโภค
งานสาธาณณูปโภคฝ่าย ...

 
งานอาคารสถานที่ซ่อมกระเบื้องที่สระว่ายน้ำ
งานอาคารสถานที่นำบ ...

 
เชิญประชุมเปิด-ปิด รับการตรวจประเมินจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.) ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้ที ...

 
SQL Server 2014 Launch and Microsoft Server Technology Update
ม.สุจินต์  ศรชัย  ม.ประสิทธิ์   ...

 
ประชุุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)
งานประกันคุณภาพ ประชุมเตรียมความ ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 5/2557
ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน ...

 
เปิดซองประมูลกล้องวงจรปิด
ฝ่ายนักเรียนประจำ  งานจัดซื้อ   ...

 
นักเรียนระดับชั้น ม. ปลายฟังบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษนั้นสำคัญอย่างไร
งานแนะแนว ร่วมกับฝ่าย ...

 
งานอาคารสถานที่เตรียมงานวันแม่ 12 ส.ค.
งานอาคารสถานที่จัดเตร ...

 
ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ...

 
ติดตามผลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่า ...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2557
...

 
การประชุมคณะกรรมการสำนัก ผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2557
ภราด ...

 
ภาพบรรยากาศพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ส่งมอบงานเพื่อเปลี่ยนเวร
พนั ...

 
รายงานสถิติการโพสต์ข่าว/โพสต์ภาพเดือนพ.ค.-ก.ค. 2557
งานศูนย์เทค ...

 
ฟื้นฟูจิตใจครูรับผิดชอบองค์กรคาทอลิกในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
หน่วยงานแผนกเยาวชน โดย ...

 
กิจกรรมรายปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2557
คลิกอ่านที่ ...

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำน ...

 
ขอเชิญคณะกรรมการ รับการตรวจประเมินฯ จากมูลนิธิฯ (BSG.) ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ
ขอเชิญคณะกรรมการ เตรียมความพร้อม ...

 
ประชุมคณะกรรมการแผนก MLP ครั้งที่ 3/2557
    แผนก MLP ป ...

 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13
คณะกรรมการจัดการแข่งข ...

 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 5/2557
คณะกรรมการฝ่ายกิจการน ...

 
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดผลตามแนว PISA
ฝ่ ...

 
งานบุคลากรและฝ่ายบริการเยี่ยมพนักงานป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ
เมื่อวันที่  25  กรกฏาคม  2557 งานบ ...

 
งานอาคารสถานที่จัดการสะสางโรงพลศึกษาเก่า
งานอาคารสถานที่ทำการสะสาง จัดระเ ...

 
งานอาคารสถานที่เก็บเวทีหลังการใช้งานมหกรรมคอนเสิร์ตแล้ว
งานอาคารสถานที่จัดเก็บเวทีและอุ ...

 
แจ้งซ่อมและจองสถานที่ผ่านระบบ SWIS
ฝ่ายอาคารสถานที่เปิดบ ...

 
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
คุณครูที่เป็นตัวแทนสอนพิเศษกลุ่ ...

 
กิจกรรมการอบรม เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/9(Gifted)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ อา ...

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 4/2557
ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน ...

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต้องการรับสมัครบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน หลายอัตรา
โร ...

 
ประชุมกรรมการนิเทศครั้งที่ 2
มิสสุดา  มงคลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่าย ...

 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
                     ฝ่ายบร ...

 
การสอบวัดความถนัดทางการเรียน
งานแนะแนวจะจัดการสอบว ...

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18