Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2561 (เมื่อวานนี้)
Orientation Day for the Study Tour to Japan (MLP) (เมื่อวานนี้)
นักเรียนแผนก MLP ตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เมื่อวานนี้)
ติดตั้งโน๊ตบุคส์เครื่องใหม่เพื่อการเรียนการสอน (24 ก.ย. 2561)
ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 6/2561 (24 ก.ย. 2561)
ประชุมครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (24 ก.ย. 2561)
สาธิตการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ แผนกปฐมวัย (23 ก.ย. 2561)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลห้องเรียน แผนกปฐมวัย (23 ก.ย. 2561)
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฯ (22 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กรุงเทพ (ท้องฟ้าจำลอง) (22 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่2/2561 (21 ก.ย. 2561)
นิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (21 ก.ย. 2561)
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ "อาเซียน " ของแผนกปฐมวัย (21 ก.ย. 2561)
การทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (20 ก.ย. 2561)
แสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น (20 ก.ย. 2561)
ยินดีด้วยกับสุดยอดนักอ่านภาคเรียนที่ 1/2561 และยอดนักอ่านประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.61 ห้องสมุดระดับประถม (20 ก.ย. 2561)
ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส (19 ก.ย. 2561)
ผลการแข่งขันตะกร้อ กรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (19 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา (19 ก.ย. 2561)
แผนก MLP จัดสอบ Top GPA Test (19 ก.ย. 2561)
นักเรียน อ.1/3 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "อาเซียน : 3 ประเทศเพื่อนบ้าน " ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ (19 ก.ย. 2561)
กิจกรรมศุกร์หรรษา "นักกีฬาไทยในดวงใจเด็กไทย" (19 ก.ย. 2561)
ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (19 ก.ย. 2561)
MLP's Got Talent 2018 (19 ก.ย. 2561)
อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 5 (19 ก.ย. 2561)
กิจกรรมใหัความรู้และฝึกเอาตัวรอดขณะติดอยู่ในรถตู้ แผนกปฐมวัย (18 ก.ย. 2561)
นักเรียน อ.3/4 มาเรียนรู้และใช้บริการ "ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ" (18 ก.ย. 2561)
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (17 ก.ย. 2561)
กีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 18 (17 ก.ย. 2561)
จัดทำห้องสมุด แผนกปฐมวัย (15 ก.ย. 2561)
มอบรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (14 ก.ย. 2561)
บริษัทโฟกัส ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ประชุมเพื่อชี้แนะวิธีการใช้งานระบบโทรศัพท์ของโรงเรียน (14 ก.ย. 2561)
พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (14 ก.ย. 2561)
นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ห้องสมุดของโรงเรียน" (14 ก.ย. 2561)
การแข่งขัน Make x Thailand STEM mBot Challenge 2018 (13 ก.ย. 2561)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 (13 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกันยายน (12 ก.ย. 2561)
นิเทศนิสิตฝึกปฎิบัติการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 ก.ย. 2561)
กิจกรรม Science Show (12 ก.ย. 2561)
กิจกรรมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) (12 ก.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดามิสวรรณวิสา จิตต์บุญ (12 ก.ย. 2561)
แลกเปลี่ยนการนิเทศการสอน (11 ก.ย. 2561)
ศึกษาดูงานศูนย์ขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (11 ก.ย. 2561)
แผนก MLP จัดนิเทศการสอนภายในครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (11 ก.ย. 2561)
SEAMO test (MLP) (11 ก.ย. 2561)
ติดตามวัคซีนตามเกณฑ์อายุนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 (10 ก.ย. 2561)
อบรม เรื่อง การศึกษานานาชาติ-ทางรอดของการศึกษาเอกชน (10 ก.ย. 2561)
การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีกประจำปีการศึกษา2561 (10 ก.ย. 2561)
กิจกรรมศุกร์หรรษา "โป่งแตกแจกโชค" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ (10 ก.ย. 2561)
แผนก MLP จัดนิเทศการสอนภายในครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (10 ก.ย. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|