Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
อบรมครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย (วันนี้)
อบรมสัมมนาในหัวข้อ Cooperative Learning Skills and Getting Creative with Reading for Teenagers (วันนี้)
ครูแผนกปฐมวัย อบรมเรื่อง การสร้างเสริมศักยภาพเด็กเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21 (วันนี้)
นิเทศภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันนี้)
ผลการสอบแข่งขันรอบแรก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันนี้)
ประชุมคณะครูแผนก MLP ครั้งที่ 9/2561 (วันนี้)
นักเรียนแผนก MLP เข้าร่วมรับรางวัล ASMO Thailand (วันนี้)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ” (วันนี้)
นิเทศการสอน ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 (เมื่อวานนี้)
การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 (เมื่อวานนี้)
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้รับการนิเทศการสอนจากบุคคลากรภายนอก (เมื่อวานนี้)
ตรวจประเมินครูดีเด่น กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา (เมื่อวานนี้)
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ (18 ม.ค. 2562)
ลงนามสัญญาการรับทุนการศึกษา ประเภท "ทุนเทโอฟาน" ประจำปีการศึกษา 2562 (18 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนมกราคม 2562 (18 ม.ค. 2562)
MLP Monthly Quiz (18 ม.ค. 2562)
มาสเตอร์จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์ รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา (แผนก MLP) (18 ม.ค. 2562)
มิสสุภาวดี สุมาลัย รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา (แผนก MLP) (18 ม.ค. 2562)
รวมพลัง ต้านภัย ไข้เลือดออก (17 ม.ค. 2562)
รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา (17 ม.ค. 2562)
ร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (17 ม.ค. 2562)
ครูแผนกปฐมวัย เข้ารับการประเมินครูดีเด่น 2561 (16 ม.ค. 2562)
การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (แผนก MLP) (15 ม.ค. 2562)
MLP Children’s Day (15 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 7/2561 (14 ม.ค. 2562)
ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (14 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย (13 ม.ค. 2562)
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ปี2562 (11 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 (10 ม.ค. 2562)
รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงานพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน (10 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 7/2561 (10 ม.ค. 2562)
ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน (9 ม.ค. 2562)
การจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์สำหรับปีการศึกษา 2562 (8 ม.ค. 2562)
การคัดเลือกประเมินนักเรียนขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ (8 ม.ค. 2562)
ประชุมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (8 ม.ค. 2562)
กิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย (4 ม.ค. 2562)
MLP Grade 4 Science Project (4 ม.ค. 2562)
MLP Grade 3 Science Project (3 ม.ค. 2562)
MLP Christmas Fair (3 ม.ค. 2562)
แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านเดือน ม.ค. 62 กับห้องสมุดระดับประถม (3 ม.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ และฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (2 ม.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ และฉลองคริสต์มาสครอบครัวบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (2 ม.ค. 2562)
คณะครูและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง แผนกปฐมวัย ศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (2 ม.ค. 2562)
นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซู และความเป็นมาของวันคริสต์มาส (1 ม.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศการสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 (25 ธ.ค. 2561)
ฝ่ายวิชาการร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เนื่องในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ (25 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (25 ธ.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการสอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) (25 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมเขียนคำอวยพรส่งความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (25 ธ.ค. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภวิชญ์ สืบแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (25 ธ.ค. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|