Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ฝังเข็มรักษาโรคฟรี เนื่องในวันมหิดล วันแห่งการทำสาธารณประโยชน์ (วันนี้)
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จ พระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วันนี้)
การแข่งขันกีฬาครูนัดอุ่นเครื่อง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (เมื่อวานนี้)
งานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ (เมื่อวานนี้)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำอัลบั้มฉลอง 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2562 (19 ก.ย. 2562)
P.2/4 SEP Class is hard at work practicing their final projects. (19 ก.ย. 2562)
P.5/4 SEP Classes are hard at work practicing their final projects. (19 ก.ย. 2562)
แสดง​ความยินดี​กับ​นักกีฬา​ตะกร้อ​ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ จากการ​แข่ง​ขัน​กีฬา​ตะกร้อ (18 ก.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับนักกีฬางานกิจกรรมพิเศษ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 (18 ก.ย. 2562)
ติดตามวัคซีนตามเกณฑ์อายุนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 (18 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 2/2562 (18 ก.ย. 2562)
P.1/3 SEP Students were studying revision lesson for final exam 2019 (18 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ มิสณัฐณิชา บุญชู วันที่ 13 กันยายน 2562 (17 ก.ย. 2562)
MLP English Talent Show 2019 (16 ก.ย. 2562)
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2563 (16 ก.ย. 2562)
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) (15 ก.ย. 2562)
การแข่งขันงานกีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19 (15 ก.ย. 2562)
ขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 19 (15 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส วันที่ 13 กันยายน 2562 (15 ก.ย. 2562)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงกำหนดการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมฉลอง 75 ปี (13 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Ms. fatimary ann luna วันที่ 11 กันยายน 2562 (13 ก.ย. 2562)
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 3/2562 (12 ก.ย. 2562)
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระฯ สังคม (12 ก.ย. 2562)
ฝึกอบรมวิชาอาวุธ และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ของนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร (12 ก.ย. 2562)
วันวิชาการของกลุ่มสาระฯสังคม (12 ก.ย. 2562)
กลุ่มสาระฯ สังคม ประชุมประจำเดือน (12 ก.ย. 2562)
ฝึกอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ "รด.จิตสีขาว" สมาธิเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร (12 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม ศิษย์เก่า ACS รุ่น 4427 และ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ศิษย์เก่า ACS รุ่น 4326 (12 ก.ย. 2562)
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "Home Running Day" ครั้งที่ 3 (12 ก.ย. 2562)
การทำแฮมเบอร์เกอร์ วิชาการงาน (11 ก.ย. 2562)
การทบทวนการอ่านคล่องในวิชาภาษาไทย (11 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ วันที่ 4 กันยายน 2562 (11 ก.ย. 2562)
นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ มิสมัทรียา อาจธินาค วันที่ 4 กันยายน 2562 (11 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำอัลบั้มเพลงฉลอง 75 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2562 (11 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 (11 ก.ย. 2562)
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 (11 ก.ย. 2562)
Monday Reading. (10 ก.ย. 2562)
สรุปใบงานวันวิชาการ. (10 ก.ย. 2562)
Reading Aloud Practice. (10 ก.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรือง สนามแม่เหล็ก (10 ก.ย. 2562)
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7 นายภูสิทธิ์ พระแท่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5/1 ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น (10 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4/2562 (10 ก.ย. 2562)
นิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1 แผนกปฐมวัย (9 ก.ย. 2562)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (9 ก.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น Water Flow Block โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7 (9 ก.ย. 2562)
MLP SEAMO Test 2019 (9 ก.ย. 2562)
Big Cleaning Day แผนกปฐมวัย (7 ก.ย. 2562)
พิธีปิดการแข่งขัน ACS Cup ครั้งที่ 17 (6 ก.ย. 2562)
นิเทศการสอน ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Ms.Janice ybanez วันที่ 4 กันยายน 2562 (6 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีเสกสุสานภราดาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลฯ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองหิรัญสมโภชการถวายฯ (6 ก.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|