Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
MLP Math Teacher Cambridge Workshop (วันนี้)
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม วันที่ 1 มิ.ย.2561 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันนี้)
กิจกรรมการเรียนการสอน Robot (เมื่อวานนี้)
MLP Creative Thinking (เมื่อวานนี้)
MLP Morning Assembly Talks (เมื่อวานนี้)
วจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา2561 (เมื่อวานนี้)
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2561 แผนก MLP (18 พ.ค. 2561)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้หลักสูตร Junior Summer School (18 พ.ค. 2561)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา (แผนก MLP) (17 พ.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 15/2561 (17 พ.ค. 2561)
ประชุมนักเรียนคาทอลิกและอิสลาม ปีการศึกษา 2561 (16 พ.ค. 2561)
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แผนกปฐมวัย (16 พ.ค. 2561)
MLP New Academic Year 2018 (15 พ.ค. 2561)
ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (15 พ.ค. 2561)
ประชุมเตรียมความพร้อมแผนก MLP เปิดปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 2561)
เปิดจำหน่ายหนังสือและแบบเรียน ปีการศึกษา 2561 (14 พ.ค. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (14 พ.ค. 2561)
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2561 (14 พ.ค. 2561)
นักเรียนที่เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก (14 พ.ค. 2561)
สัมนาเชิงปฎิบัติการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (14 พ.ค. 2561)
ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (12 พ.ค. 2561)
แสดงความยินดีกับคุณสนธยา คุณปลื้ม ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2 พ.ค. 2561)
กิจกรรมวันสงกรานต์แผนก MLP (28 เม.ย. 2561)
ภราดา,คณะผู้ร่วมบริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ บิดาของ มาสเตอร์ภคิน ธนากูลธัญทิพา (27 เม.ย. 2561)
English Skills Showcase (MLP) (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย (10 เม.ย. 2561)
กิจกรรมแสดงผลงาน Summer Course 2018 ระดับประถม (10 เม.ย. 2561)
การแสดงปิด summer1 นักเรียนห้อง English ป.1 (10 เม.ย. 2561)
การแสดงปิด summer. ของน้องๆ ป.1 (10 เม.ย. 2561)
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ชั้น ป.1 (10 เม.ย. 2561)
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION SUMMER CUP 2018 (9 เม.ย. 2561)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION SUMMER CUP 2018 (9 เม.ย. 2561)
คณะครูแผนกปฐมวัย นำสิ่งของไปบริจาคให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี (9 เม.ย. 2561)
พิธีมอบรางวัล SEAMO Thailand 2017 (MLP) (7 เม.ย. 2561)
summer course 2018 การสอบย่อยภาคทฤษฎี เรื่อง การวัดและเลขนัยสำคัญ (6 เม.ย. 2561)
MLP foreign teachers meeting (5 เม.ย. 2561)
MLP Summer Trip to National Science Museum (5 เม.ย. 2561)
ผลการแข่งขันก๊ฬาตะกร้อ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ (5 เม.ย. 2561)
First Aid Seminar for MLP Foreign Teachers (5 เม.ย. 2561)
summer course 2018 ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ (5 เม.ย. 2561)
summer course 2018 การทดลองสมบัติของคลื่นในถาดคลื่น (Ripple Tank) (5 เม.ย. 2561)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (5 เม.ย. 2561)
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ของนักเรียน Go Genius ป. 2-3 (4 เม.ย. 2561)
summer course 2018 การศึกษาระบบทางเดินอาหารของกุ้ง (4 เม.ย. 2561)
English Course A3 และ Go Genius C1&C2 ทัศนศึกษาสวนนงนุช (4 เม.ย. 2561)
กิจกรรมภาคบ่าย ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (4 เม.ย. 2561)
กิจกรรมกีฬา ป.1 การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (4 เม.ย. 2561)
นักเรียน Go Genius ป.4-6 ทำกิจกรรมการทดลอง “ทอดไข่ใช้กระดาษ” (4 เม.ย. 2561)
การออกแบบลวดลายโดยใช้ความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตและการสะท้อน ชั้น ป.4-6 (4 เม.ย. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|