Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 เรื่อง"อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0" (15 พ.ค. 2562)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (แผนก MLP) (15 พ.ค. 2562)
ประชุมนักเรียนประจำตึกราฟาแอล (15 พ.ค. 2562)
ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (15 พ.ค. 2562)
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 พ.ค. 2562)
ประชุมเตรียมความพร้อมแผนก MLP ปีการศึกษา 2562 (14 พ.ค. 2562)
New Academic Year 2019 at MLP (14 พ.ค. 2562)
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (13 พ.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดจำหน่ายแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 (12 พ.ค. 2562)
นักเรียนประจำกลับเข้าที่พักก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (12 พ.ค. 2562)
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา ปีการศึกษา 2562 (12 พ.ค. 2562)
สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2562 เรื่อง "อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0" (12 พ.ค. 2562)
ทัศนศึกษาพนักงาน ณ มณีแดงโฮมสเตย์ จ.จันทบุรี (7 พ.ค. 2562)
กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (7 พ.ค. 2562)
ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ @ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (7 พ.ค. 2562)
คณะผู้ร่วมบริหารไปศึกษาดูงานประเทศจีน (Shanghai) (7 พ.ค. 2562)
ขอแสดงความเสียใจแก่ เปาโลไพจิตร กิจบำรุง บิดาของมิสแสงเดือน กิจบำรุง (7 พ.ค. 2562)
ขอแสดงความเสียใจ แก่ คุณพ่อสำราญ ธรรมเจริญ บิดาของมิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ (7 พ.ค. 2562)
ยินดีต้อนรับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (7 พ.ค. 2562)
กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย (6 เม.ย. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4) (5 เม.ย. 2562)
กิจกรรมแนะแนว Summer Course E1 Course “Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์” เชิญศิษย์เก่า ACS6952 แนะแนวทางการศึกษา (5 เม.ย. 2562)
ซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ (5 เม.ย. 2562)
มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ จัดกิจกรรม “General Chemistry Laboratory ในช่วง Summer Course 2019 (5 เม.ย. 2562)
นักเรียนกลุ่ม E1 ร่วมกิจกรรมการล่องแก่งท่ามกลางแม่น้ำเพชรบุรี (5 เม.ย. 2562)
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (5 เม.ย. 2562)
ทัศนศึกษา ณ Assumption University Suvarnabhumi (1 เม.ย. 2562)
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (1 เม.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบการอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ(Reading Aloud) (1 เม.ย. 2562)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1 เม.ย. 2562)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ ร้อยใจทีมงาน” (1 เม.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ (1 เม.ย. 2562)
วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์ที่ 3 : แนะนำการใช้บริการ มุม IT Zones คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า (31 มี.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม E1 (29 มี.ค. 2562)
MLP Summer School 2019 (Week 3) (29 มี.ค. 2562)
The Third MLP Summer Trip to Bounce Inc at The Street Rachada (29 มี.ค. 2562)
มุทิตาจิตให้แก่มิสสุจิตรา ขำประเสริฐพร (28 มี.ค. 2562)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 (28 มี.ค. 2562)
อบรมสัมมนาคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ปีการศึกษา 2562 (28 มี.ค. 2562)
ศิลปะการกรีดกระดาษลายจีน (27 มี.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4) (27 มี.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (27 มี.ค. 2562)
"แซนวิชแสนอร่อย ม.1/5" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (25 มี.ค. 2562)
"มาม่าสะท้านโลกา ม.1/4" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (25 มี.ค. 2562)
"มาม่ายำรสเด็ด ม.1/3" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (25 มี.ค. 2562)
ขอแสดงความเสียใจแก่มาสเตอร์ เปโต ชาตรี อนุเธียร (25 มี.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนมีนาคม 2562 (25 มี.ค. 2562)
วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์ที่ 2 : แนะนำประเภทหนังสือที่มีให้บริการภายในห้องสมุด (24 มี.ค. 2562)
Presentations and Making Valentine Cards (22 มี.ค. 2562)
ไปทำกิจกรรมดำนาปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (22 มี.ค. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|