Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3746 : พิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2557

ม.วิชัย โพนทะยาน หัวหน้าแผนกปกครอง ได้จัดพิธี ประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน ที่เข้ารับการอบรม การเป็นผู้นำ โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม หัวฝ่ายกิจการนักเรียน ใหเกียรติเป็นประธาน ในพิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 44 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)    ผู้โพสต์: มิส  มยุรี    จายนียโยธิน (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 723 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 701 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3