Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4301 : นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานกิจการนักเรียนแผนกกิจกรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ต้นกล้าคุณธรรมแสงแห่งปัญญา รุ่นที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๖ วัน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ (เจริญพระชนมพรรษา ๖๐ ปี)  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จักรพรรดิ    จิตรานุเคราะห์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)             ผู้โพสต์: มาสเตอร์  จักรพรรดิ    จิตรานุเคราะห์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 309 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 300 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3