Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7291 : การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายนักเรียนประจำ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารโอเซ่ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อาทิตย์    เชาวลิตรธำรง (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561)  มาสเตอร์  ณัฐธนาพล    ปิ่นทอง (ออกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561)             ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐธนาพล    ปิ่นทอง (ออกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 679 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 659 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3