Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7306 : ประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ เป็นประธานการประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล  อาคารวัชรสมโภช

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ณัฐธนาพล    ปิ่นทอง (ออกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561)           มิส  วรรณวิสา    จิตต์บุญ     ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐธนาพล    ปิ่นทอง (ออกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 188 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 177 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1