Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7331 : ผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ

ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการ  คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ  มารดา มิสสุริยา  หัตถกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 19.00 น. ณ วัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:           ผู้โพสต์: มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 219 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 214 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1