Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7453 : คณะภราดาและตัวแทนครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่เชี้ยน สายสิทธิ์ มารดาของมิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม

ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการ, คุณพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯภราดา และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่เชี้ยน  สายสิทธิ์  มารดาของมิสอุบลรัตน์  ทิวไผ่งาม เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 19.30 น.  ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ธนเดช    ทิวไผ่งาม              ผู้โพสต์: มิส  ปรารถนา    วิโสรัมย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 402 ครั้ง (Login 26 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 376 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1