Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7554 : ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ กรุงเทพฯ โดยมีภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการฯ, มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน, มิสประภารัตน์ อู่อรุณ งานนโยบายและแผน, มิสสริญญา สุกปลั่ง งานสารสนเทศ/ประสานสมาคมฯ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สริญญา    สุกปลั่ง (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)             ผู้โพสต์: มิส  สริญญา    สุกปลั่ง (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 146 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 134 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1