Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7659 : อบรม เรื่อง การศึกษานานาชาติ-ทางรอดของการศึกษาเอกชน

มิสอังคณา คงอยู่ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และมิสประภารัตน์ อู่อรุณ มิสปรารถนา วิโสรัมย์ ไปร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง การศึกษานานาชาติ-ทางรอดของการศึกษาเอกชน ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง กรุงเทพ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ประภารัตน์    อู่อรุณ              ผู้โพสต์: มิส  ประภารัตน์    อู่อรุณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 222 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1