Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7680 : พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
易三仓大学孔子学院与是拉差易三仓学校签约仪式(MOU)พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2018年9月13日于是拉差易三仓学校
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา การจัดตั้งศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จากการจัดตั้งศูนย์การศึกษา สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน อบรมครูสอนภาษาจีน จัดแข่งขันทักษะภาษาจีนและการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK, YCT, BCT เป็นต้น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:           ผู้โพสต์: มิส  เนติมา    วงษ์เกตุ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 400 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 386 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3