Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7762 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ

ภราดา ดร. ชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ  ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล  อาคารศักดา  กิจเจริญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุชีรา    ผลาผล              ผู้โพสต์: มิส  สุชีรา    ผลาผล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 95 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 88 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1