Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7913 : ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ปี2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ปี2562 ให้แก่หน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกันมาตลอดทั้งปี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา   มิส  สุภาวดี    เสือวงษ์              ผู้โพสต์: มิส  ชนัญชิดา    แก้ววงศา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 147 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 140 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1