Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8001 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา  ACS CUP   ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน    ACS CUP  ให้เป็นประเพณีสืบไป การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี และกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี ซึ่งมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนบางละมุง  โรงเรียนชลบุรีสุขบท และโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ประธานพิธีเปิด - ปิด คุณพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ในแต่ละรายการดังนี้ 

- กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี  ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนศรีราชา     รองชนะเลิศ   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา     รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางละมุง

- กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี   ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   รองชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา         รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ และโรงเรียนประสริฐสุข

- กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีราชา  รองชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร              รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วรรณวิสา    จิตต์บุญ              ผู้โพสต์: มิส  พโยม    เนาโนนทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 59 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 55 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2