Assumption College Siracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8250 : ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2562

ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์   หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ  เป็นประธานในการประชุมนักเรียนประจำ หอพักในโรงเรียนและหอพักครู  ร่วมกับภราดา  กฤษฎา  งามวงศ์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ และภราดา จำรัส  แก้วอำคา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปและที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่   วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  เวลา  17.15 - 18.00 น.  ณ  หอประชุมหลุยส์ชาแนล  อาคารวัชรสมโภช  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รมย์รดา    เกษรสุวรรณ์              ผู้โพสต์: มิส  สุชีรา    ผลาผล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 90 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 78 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1