อัลบั้มภาพที่ 7747
ภราดาและผู้แทนครู ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ มิสนัยนา ไพจิตต์

Click Here !!