[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานโรงเรียน : Best_practice2559

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 6 อัลบัมภาพ

No. 8469   การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6007   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2559  
No. 5997   ประชุมคณะกรรมการออกแบบปฏิทินโรงเรียนปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1  
No. 5946   ประชุมไตรภาคีภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  
No. 5769   กิจกรรมงานประดิษฐ์(การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
No. 5768   กิจกรรมการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
Page: 1