[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 76 อัลบัมภาพ

No. 9167   ยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ  
No. 8936   ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 8843   ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย  
No. 8769   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Nottingham Malaysia  
No. 8560   คณะพระสงฆ์และสามเณร จากสังฆมลฑลจันทบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8417   โรงเรียนเพชรพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8275   ประชุมสัญจรคณะกรรมการศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8060   ต้อนรับคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี  
No. 7968   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7761   กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน  
No. 7669   ศึกษาดูงานศูนย์ขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 7357   ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาคมศิษย์ฯ ครั้งที่ 16  
No. 7336   คณะครูแผนกปฐมวัย ศึกษาดูงานการเรียนการสอน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (NURSERY)  
No. 7170   คณะครูแผนกปฐมวัย ศึกษาดูงาน Project Approach โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ  
No. 7072   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน ณ​ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6990   บุคลากรแผนกธุรการศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เคบ บางเสร่  
No. 6853   ​Study Visiting St Joseph’s College and Chong Gene Hang College.  
No. 6186   ศึกษาดูงานเรื่อง การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตร Carl Orff  
No. 6055   ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ของแผนกปฐมวัย  
No. 6038   ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนโรงเรียนเซนโยเซฟระยองและโรงเรียนกำเนิดวิทย์