[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 125 อัลบัมภาพ

No. 9210   การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
No. 9166   ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรฯ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9145   การประชุมมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19)  
No. 9004   การประชุมวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายวิชาการ  
No. 8950   ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการจัดงานวันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี  
No. 8855   รองนายกเทศมนตรีเจ้าพระยาสุรศักดิ์และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8809   การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
No. 8791   ประชุมคณะกรรมการวางแผนโครงการ ACS Zero Waste Together  
No. 8785   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563  
No. 8770   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 6/2562  
No. 8742   ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  
No. 8741   ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน  
No. 8740   การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  
No. 8663   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ประจำปี 2562  
No. 8589   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 8473   การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8440   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8237   แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แผนกปฐมวัย  
No. 8188   กิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 3,4,6  
No. 7703   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่2/2561