[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 125 อัลบัมภาพ

No. 7683   จัดทำห้องสมุด แผนกปฐมวัย  
No. 7300   จัดทำพื้นห้องเรียนใหม่ แผนกปฐมวัย  
No. 7162   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
No. 7073   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8/2560  
No. 6841   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5/2560  
No. 6831   ประชุมคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ปี 2560  
No. 6748   การประชุมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คร้ัง 4/2560  
No. 6719   ประชุมหัวหน้าครูดูแลนักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนครั้งที่ 3/2560  
No. 6681   รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ  
No. 6644   การประชุมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คร้ัง 3/2560  
No. 6635   กิจกรรม "Monday Reading" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  
No. 6631   แข่งขันตอบปัญหา "นักบุญหลุยส์ที่ฉันรัก" ระดับขั้นป.5และป.6  
No. 6525   ผลการประกวดห้องเรียนดีเด่นระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
No. 6258   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2560  
No. 6203   ห้องสมุด&ศูนย์กิจกรรม แผนกปฐมวัย  
No. 6144   ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่บริเวณรอบๆอาคารเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 6045   ความคืบหน้าตึกเทโอฟาน  
No. 5680   ติดตั้งไฟเพิ่มแสงสว่างห้องสมุดกลาง อาคารศักดา  
No. 5556   การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8  
No. 5485   ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ