[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 669 อัลบัมภาพ

No. 5560   ร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่ เปโตร ไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม  
No. 5559   ผลการแข่งขันฟุตบอล ACT YOUTH INVITATION 2016  
No. 5558   ผลการแข่งขันวาดภาพวันวิชาการ ร.ร เซนต์หลุยส์  
No. 5551   เข้าค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ  
No. 5543   ร่วมเเข่งขันงานวิชาการโรงเรียนเซนหลุยส์  
No. 5539   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 5525   กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ "สถานีรถไฟศรีราชา"แผนกปฐมวัย  
No. 5524   กิจกรรมค่ายพัฒนาผลงาน KID WITNESS NEWS  
No. 5523   โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย  
No. 5521   การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
No. 5499   โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 5490   พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของแผนกปฐมวัย  
No. 5456   ถวายเทียนพรรษา  
No. 5454   เดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"  
No. 5452   ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 49 ปี  
No. 5446   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา  
No. 5443   โครงการฝึกอบรมลูกเสือนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559  
No. 5442   ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
No. 5440   การเเข่งขัน"ทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร"  
No. 5428   ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาเครือฯ และฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15