[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 1857   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักกรีฑาและนักกีฬาเครือ วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1854   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1853   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
No. 1852   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2555  
No. 1847   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนสิงหาคม วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1846   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1845   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน สิงหาคม วันที่ 29 สิงหาคม 2555  
No. 1840   ฝ่ายธุรการร่วมแสดงความยินดีกับมาสเตอร์บวรรัตน์ ชัยสุริยา ที่ได้รับคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี วันที่ 27 สิงหาคม 2555  
No. 1839   ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี วันที่ 27 สิงหาคม 2555  
No. 1838   ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
No. 1831   งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาเลอชัย ลวสุต วันที่ 25 สิงหาคม 2555  
No. 1829   จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  
No. 1828   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดาเลอชัย ลวสุต วันที่ 23 สิงหาคม 2555  
No. 1827   พิธีเปิดและเสกอาคารเซนต์ชาร์ล วันที่ 23 สิงหาคม 2555  
No. 1826   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 22 สิงหาคม 2555  
No. 1825   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาเลอชัย ลวสุต วันที่ 23 สิงหาคม 2555  
No. 1822   พิธีเปิดอาคารเซนต์ชาร์ล  
No. 1818   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดาเลอชัย ลวสุต  
No. 1815   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 22 สิงหาคม 2555  
No. 1814   ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลชลบุรี FC วันที่ 22 สิงหาคม 2555