[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 1813   ผู้แทนครู และกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดาเลอชัย ลวสุต วันที่ 22 สิงหาคม 2555  
No. 1809   คณะครูฝ่ายบริการและพนักงาน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
No. 1808   คณะครูสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
No. 1807   คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
No. 1806   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
No. 1805   สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา มอบช่อดอกไม้ให้ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 20 สิงหาคม 2555  
No. 1803   พิธี มงฟอร์ต เดล โรซาริโอ รำลึกและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันมงฟอร์ต วันที่ 20 สิงหาคม 2555  
No. 1801   ผู้เรียนมีจิตสำนึกและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
No. 1800   พิธีเสกสถานที่ก่อสร้างสุสานคณะภราดาใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2555  
No. 1799   พิธี มิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันอัสสัมชัญ และพิธีแห่แม่พระ วันที่ 10 สิงหาคม 2555  
No. 1796   ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
No. 1794   กิจกรรมนักเรียน To Be Number One  
No. 1793   กิจกรรมวันแม่ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 1792   ผู้เรียนใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
No. 1791   พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  
No. 1790   นักเรียน ม.5 สายวิทย์ เรียนวิชาชีวะ การผ่าไก่ดูระบบอวัยวะภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2555  
No. 1789   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 7 สิงหาคม 2555  
No. 1786   กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 1784   พิธีต้อนรับรูปปั้นเทวดาคาเบรียล-แม่พระรับสาร  
No. 1783   งานวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน