[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 1781   ห้องเรียนดีเด่น และคุณครูประจำชั้นดีเด่น เดือนกรกฏาคม  
No. 1778   มอบรางวัลการประกวดสื่อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2555  
No. 1775   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเขียนข้อความในใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เพื่อถวายแด่ในหลวงและราชินี วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1772   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1771   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
No. 1770   ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
No. 1768   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1767   ฝ่ายปกครองประชุมผู้ประกอบการขับรถตู้รับส่งนักเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1766   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
No. 1764   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1762   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1761   พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1758   พิธีหล่อเทียนพรรษา  
No. 1757   ประชุมครููสนับสนุนการเรียนการสอนประจำเดือนกรกฎาคม 2555 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
No. 1751   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1750   ประ ชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1748   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน กรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1746   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1743   ภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ประชุมพนักงาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
No. 1742   ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”